Диференціальне числення функції багатьох змінних

Знайти частинні похідні , функцій та повний диференціал.

1. а)
б)
2. а)
б)
3. а)
б)
4. а)
б)
5. а)
б)
6. а)
б)
7. а)
б)
8. а)
б)
9. а)
б)
10. а)
б)
11. а)
б)
12. а)
б)
13. а)
б)
14. а)
б)
15. а)
б)
16. а)
б)
17. а)
б)
18. а)
б)
19. а)
б)
20. а)
б)
21. а)
б)
22. а)
б)
23. а)
б)
24. а)
б)
25. а)
б)
26. а)
б)
27. а)
б)
28. а)
б)
29. а)
б)
30. а)
б)

Питання для контролю знань

1. Поняття функції декількох змінних. Способи її завдання. Область визначення.

2. Геометричне зображення функції 2-х змінних. Лінії рівня.

3. Дотична площина й нормаль до поверхні.

4. Інваріантна форма запису повного диференціала функції декількох змінних Диференціальне числення функції багатьох змінних.

5. Похідна за напрямом.

6. Градієнт, його властивості.


documentalpprdp.html
documentalppynx.html
documentalpqfyf.html
documentalpqnin.html
documentalpqusv.html
Документ Диференціальне числення функції багатьох змінних